Paisaje gris y beigs

Juan Garcés — 66 x 82 cm

Paisaje amarillo y gris

Juan Garcés — 33 x 41 cm

Paisaje nevado amarillo

Juan Garcés — 27 x 35 cm

Paisaje ocre nevado

Juan Garcés — 24 x 33 cm

Olivos de Jaén

Juan Garcés — 22 x 16 cm